Staff Development Dialogue (SDD) - Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

- Find Danish version below.

Follow the links below to read more about the Staff Development Dialogue (SDD/MUS) at AU, how to prepare, and where to find your SDD guide etc.- Find dansk version her.

Følg links nedenfor for at læse om medarbejderudviklingssamtaler (MUS) ved AU, hvordan du forbereder dig og hvor du finder MUS-vejledninger m.m.